Pages

Ambijentalne osnove razvoja neolitičkih zajednica istočnog Jadrana - primjer benkovačkog područja
Ambijentalne osnove razvoja neolitičkih zajednica istočnog Jadrana - primjer benkovačkog područja
Kristina Horvat
U radu su predstavljeni rezultati istraživanja usredotočenog na relacije između neolitičkih zajednica benkovačkog područja i njihova prirodnog okruženja. Prirodnom okruženju kao temeljnoj determinanti svih dijelova života i strategija opstanka neolitičke su se zajednice već u ranome neolitiku vješto prilagodile, formirajući obrazac ponašanja usklađen s ambijentalnim svojstvima i prirodnim potencijalima benkovačkog krajolika koji nije promijenjen do kraja neolitika. Riječ je...
Analiza diskursa različitosti u američkoj popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima
Analiza diskursa različitosti u američkoj popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima
Zlatko Bukač
Ova doktorska disertacija bavi se analizom diskursa različitosti u američkoj popularnoj kulturi na temelju građe vezane uz kulturnu produkciju američkih stripova o superjunacima. Fenomen superjunaka u stripovima, ali i u raznim drugim adaptacijama, analizira se kroz reprezentaciju različitosti koja je fokusirana na rod, rasu i klasu. Rad svoje analitičke temelje postavlja unutar analize diskursa, a teoretski se vodi prvenstveno radovima Lauren Berlant, Michela Foucaulta, Homi Bhabhe i...
Analiza i uporaba člana u francuskome i hrvatskome jeziku
Analiza i uporaba člana u francuskome i hrvatskome jeziku
Maja Pivčević
U radu se, u svjetlu psihosistematike jezika, provodi morfološka i semantička kontrastivna analiza određenosti imenice u francuskom i hrvatskom jeziku s obzirom na član i njegove ekvivalente, s ponekim osvrtom i na engleski i talijanski jezik. S naglaskom na kognitivnom aspektu, u vidu razvijanja metajezične, međujezične i višejezične svjesnosti, proučava se problem usvajanja, uporabe i poučavanja člana. Nakon teorijskog dijela rada slijedi psiholingvističko istraživanje o...
Analiza topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala
Analiza topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala
Denis Radoš
Povećana potražnja za energijom u svijetu, kao i sve stroži propisi i zahtjevi za zaštitom okoliša rezultirali su većim korištenjem energije vjetra, odnosno rastom izgradnje energetskih objekata koji proizvode struju iz vjetra. Proces izgradnje vjetroelektrane složen je proces koji traje više godina i uključuje brojne radnje, od planiranja, do provođenja različitih analiza. Jedna od ključnih analiza tijekom izgradnje vjetroelektrane je analiza procjene vjetropotencijala, na...
Apokrifi Tkonskoga zbornika u strukturi svjetonazora hrvatskih Glagoljaša
Apokrifi Tkonskoga zbornika u strukturi svjetonazora hrvatskih Glagoljaša
Ante Topčić
Tkonski zbornik- glagoljski rukopis s početka 16. st. karakterizira prevlast apokrifnog sadržaja. Ta činjenica otkriva nastojanje njegovih sastavljača da u doba u kojem je došlo do preobražaja slike svijeta, doba u kojem se nastojalo napraviti što više odmaka od srednjovjekovnog načina mišljenja i poimanja svijeta, uspiju sačuvati književne tekstove koji su bili popularni kroz čitav srednji vijek, koji su umnogome odredili duhovnost i ukupan svjetonazor srednjovjekovnog...
Arhitekt Vjekoslav Bastl
Arhitekt Vjekoslav Bastl
Martina Pavković
Vjekoslav Alois Bastl (1872.-1947.) jedan je od predvodnika hrvatske arhitektonske protomoderne na početku dvadesetog stoljeća. Arhitekt češkog porijekla proveo je većinu života u Zagrebu gdje je realizirao većinu projekata tijekom gotovo četiri desetljeća duge karijere. Prošao je razvojni put od prvotnog obrazovanja u duhu historicizma, preko projektantskih faza secesije i neoklasicizma do završnog razdoblja pod utjecajem internacionalnog stila. Temeljnu naobrazbu završio je na...
Cezarov Ilirik
Cezarov Ilirik
Feđa Milivojević
Nakon intenzivnog političkog sukoba Gaja Julija Cezara i Senata, vođenog Markom Porcijem Katonom, priobalni pojas istočne obale Jadrana 59. g. pr. Kr. u potpunosti se integrirao u rimski sustav. Izglasavanjem Vatinijeva zakona u Narodnoj skupštini službeno je osnovana provincija Ilirik, koju je zajedno s Cisalpinskom Galijom na upravu dobio Cezar i tako postao njezin prvi upravitelj. U periodu od pet godina, koliko je uprava nad Cisalpinom i Ilirikom zakonom određena, Cezar je...
Dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu
Dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu
Vinka Marinković
Dioklecijanova palača u Splitu sagrađena je na prijelazu iz 3. u 4. st. po Kr. kao rezidencija umirovljenog augusta i osnivača tetrarhije Dioklecijana. S obzirom na stanje sačuvanosti, istraženosti i količinu publiciranog materijala, izvrsno je uporište za istraživanje tipološki i funkcijski sličnih građevina. Iz rimske palače razvila se srednjevjekovna općina, a potom suvremeni moderni grad Split. Kontinuitet života u zoni carske palače uvjetovao je mnoga oštećenja izvornog...
Demografska slika Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga
Demografska slika Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga
Samanta Paronić
U radu se osvjetljavaju aspekti demografske, društveno-gospodarske, obiteljske i kulturne povijesti barbanskoga mikroprostora. Obrađuju se podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih za razdoblje od 1815. do 1900. te iz knjige Status animarum iz 1882. s ciljem rekonstrukcije demografske slike Župe, a pritom se koristi kvantitativna, odnosno statistička te analitička metoda. U početnome dijelu donosi se pregled dosadašnjih povijesnodemografskih istraživanja istarskoga...
Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića
Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića
Venesa Manavski
U disertaciji se izlaže poimanje odnosa teologije i književnosti Marka Marulića (1450. – 1524.), koji se realizirao kroz ispravno shvaćanje pojma istine koju Marulić tumači kao evanđeosku istinu (božanska nauka, Sveto pismo, Biblija) i kao vrhovnu istinu (summa veritas), Krista. Svoje razumijevanje Marulić izlaže u moralno-didaktičko religiozno-teološkom djelu Dialogus de laudibus Herculis pisanim formom dijaloga, a alegorija, kao strukturna i idejna okosnica djela, realizira...
Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953.
Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953.
Ante Delić
U radu se na temelju dostupnih izvora i literature prikazaju djelovanje bivšeg poglavnika Ante Pavelića od kraja Drugog svjetskog rata do 1953. Rad se prvenstveno oslanja na arhivsko gradivo, kako poznato i dostupno tako i ono do sada nepoznato i u istraživanjima nekorišteno. Između ostalog korišteno je gradivo Hrvatskog državnog arhiva (HDA) u Zagrebu, tj. fond Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske, Služba državne sigurnosti (Fond RSUP...
Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata
Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata
Katica Burić Ćenan
Glazbena prošlost Hrvatske do danas nije u potpunosti istražena, a glazbene zbirke u hrvatskim arhivima nedovoljno su obrađene i javno ‘nevidljive’. Ovim se radom nastoji osvijetliti jedan segment bogate glazbene prošlosti Zadra, čime se upotpunjuje slika o glazbenom identitetu Hrvatske te ukazuje na glazbenu baštinu kao nezaobilazan entitet u hrvatskoj kulturnoj baštini. Tema ovoga rada je glazbeni život Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata. Kako se radi se o turbulentnom...

Pages