undergraduate thesis
Global CO2 policies and the rule of maritime traffic

Josip Jović (2017)
University of Zadar
Maritime Department
Division of Maritime Engineering
Metadata
TitleGlobalna politika emisije CO2 i zahtjevi u pomorskom prometu
AuthorJosip Jović
Mentor(s)Claudia Kruschel (thesis advisor)
Abstract
Za postizanje postavljenih ciljeva, primarna strategija je povećane efikasnosti korištenja goriva u kombinaciji sa povećanjem korištenja obnovljivih izvora energije te proizvodnja energije korištenjem goriva niske emisije ugljikovog dioksida. Naposljetku, mogu se izvući sljedeći zaključci: - Fosilna goriva su glavni izvor energije i svi su izgledi da će tako i ostati u godinama koje slijede. - U budućnosti se fosilna goriva neće biti dostatna, čovječanstvo će biti prisiljeno na istraživanje, razvoj i korištenje održivih i alternativnih izvora i metoda. - Izgaranje fosilnih goriva ispušta velike količine CO2 i povećava koncentraciju u atmosferi što je mjerljivo i dobro dokumentirano. - Proizvodnja električne energije stvara najveće emisije CO2. - Nakon proizvodnje el. energije, transport je drugi najveći emiter CO2. - Ograničavanje emisije CO2 je teško postići s obzirom na sve veće potrebe rastućeg stanovništva. Predviđa se daljnji rast emisije CO2 s obzirom da i zemlje u razvoju nastoje poboljšati standard povećavajući potrebu premještanja roba i sirovina širom svijeta. Pomorski transport dijeli sudbinu ostalih gospodarskih aktivnosti i industrija je ostvarila napredak u smanjenju emisije CO2 i poboljšanja energetske učinkovitosti putem dostupnih operativnih i tehnoloških rješenja. Međutim, ove mjere same po sebi ne mogu biti dovoljna i industrije zahtijeva pažnju kreatora politike. Prikupljanja pouzdanih i točnih podataka je presudno za preciznu analizu i utvrđivanje činjeničnog stanja i služe kao osnova daljnjim aktivnosti na razvoju pouzdanih mehanizama tržišta te brži razvoj i primjenu novih tehnologija. Vrlo važno za bilo koji napredak je široka dostupnost i razmjena tehničkih i iskustvenih podataka unutar industrije. Sustav provjere i certificiranje mjera za unapređenje učinkovitosti brodovlja također može biti koristan u smislu da bi novi propisi mogli ubrzati zamjenu starijih učinkovitijim brodovima. Istovremeno, ove obveze predstavljaju nove mogućnosti za tvrtke koje nude rješenja u vidu energetski učinkovitih motora, dizajna trupa, premaza, proizvodnje goriva s niskim sadržajem sumpora; proizvođači raznih uređaja za pročišćavanje, dobavljači opreme i sl. Ta rješenja su multidisciplinarna i uključuju razne industrije: proizvođače strojeva , brodograditelje, kemijsku industriju, prometnu infrastrukturu (luke, terminali), preradu nafte i plina (rafinirana goriva sa niskom razinom sumpora, LNG) i transport. Regulative poput MARPOL i direktive EU postavljaju standarde, ne preporučuju bilo koje određeno rješenje. Industrija može slobodno koristiti bilo rješenje ili tehnologiju koja može zadovoljiti zahtjeve a često ovisi o mnogim čimbenicima (globalnoj ekonomskoj situaciji, državnim potporama, tržišnim uvjetima, inovacija, tehnološkim preprekama i rješenjima, kretanju cijena goriva, razvoj infrastrukture ... itd.).
KeywordsCarbon Dioxide Emission Shipping Efficiency Capture IMO. MARPOL. Greenhouse Operational Technology Environment Acidification Atmosphere Oceans Alternative Sources
Parallel title (English)Global CO2 policies and the rule of maritime traffic
Committee MembersIvica Glavan (committee chairperson)
Ivan Gospić (committee member)
Claudia Kruschel (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsMaritime Department
Division of Maritime Engineering
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Maritime and River Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeNaval Mechanical Engineering and Maritime Industry Technology
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. nav. mech.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-24
Parallel abstract (English)
As conclusion, humans need to address present dependence on usage of fossil fuels and consequently, greenhouse gas emissions. Avoiding serious climate change will definitely require a significant reduction in projected greenhouse gas emissions. Moreover, whatever strategy used to reduce anthropological carbon dioxide emissions must not interfere with the projected economical growth. To achieve set targets, the most plausible strategy is combination of increased fuel efficiency, usage of renewable energy, low-carbon electricity and use of low-carbon biomass-derived fuels. After all, the following conclusions can be drawn: - Fossil fuels are the major energy source used by humankind, for the many years that follows it will most likely stay that way. - In the future, the fossil fuels will not suffice, humankind will be forced to explore, develop and implement sustainable energy sources. - The burning of fossil fuels emits large quantities of CO2 increasing its concentration in the atmosphere. This is measurable well documented. - Electricity production generates the most of CO2 emissions - After energy generation, transportation is the second largest CO2 emitter globally. - Limiting CO2 emissions will be difficult to achieve considering ever-growing needs of growing population. Shipping shares fate of other economic activities and industry made progress in reducing CO2 emissions and improving energy efficiency though many cost effective efficiency measures and technology solutions. However, these actions alone may not be sufficient and industry requires attention from policy-makers. Most of the measures applicable to any other energy consuming industry are also applicable to the shipping sector. Critical to any progress is better sourcing and sharing of technical and experiential data within the industry. At the same time, legal requirement create opportunities for companies that offer solutions through energy efficient engines, designs, coatings, low-sulphur fuel producers; scrubber manufacturers and LNG producers…etc, for variety of industries: machinery developers and builders, chemical industry, transportation infrastructure (ports, terminals), oil and gas (refined fuels production, low-sulphur fuel, LNG) and transportation (shipping). Binding regulations only set the standards; they do not recommend any particular solution.
Parallel keywords (Croatian)ugljični dioksid emisija pomorski prijevoz efikasnost skupljane Međunarodna pomorska organizacija MARPOL staklenički plinovi tehnologija okoliš zakiseljavanje atmosfera oceani alternativni izvori
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:661572
CommitterGorica Lovrić