undergraduate thesis
Health tourism on the example of Daruvar spa

Ivana Pernar (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleZdravstveni turizam na primjeru Daruvarskih toplica
AuthorIvana Pernar
Mentor(s)Mili Razović (thesis advisor)
Abstract
Zdravstveni turizam je područje zdravstva i turizma, u kojem se pod stručnim nadzorom liječnika organizirano koriste prirodno-ljekoviti činitelji i ostali postupci fizikalne medicine, u svrhu poboljšanja i vrsnoće zdravlja. Briga za očuvanjem vlastitog zdravlja i očuvanje kvalitete života osnovni su motivi odlaska na zdravstveno turističko putovanje i boravak. Prirodni ljekoviti činitelji su dijelovi sustava prirodnih turističkih atrakcija koji povoljno djeluju na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, poboljšanje vrsnoće života, te sprječavanje i liječenje određenih bolesti, te oporavak i rehabilitaciju nakon njih.Tradicija naših toplica i lječilišta je vrlo duga s obzirom da se nalazišta geotermalnih izvora spominju još iz vremena Rimskog Carstva, a to su i začetci nekih lječilišta i u Hrvatskoj. Daruvar je poznati lječilišni grad sa tradicijom liječenja duljom od dva tisućljeća. Termalni su izvori, bez ikakve sumnje, bili od pamtivijeka centar i razlog urbanizacije ovog prostora kojeg krasi spoj gradskog zelenila, novih i povijesnih građevina te bogata ponuda rekreativnih sadržaja. Začetnikom modernog razvoja korištenja izvora tople vode i izgradnje kupališno – lječilišnih kapaciteta, s pravom se smatra grof Antun Janković. Godine 1772. grof Janković dao je kaptirati nekoliko izvora tople vode i sagraditi četiri bazena sa zgradom koja je danas u kompleksu daruvarskog kupališnog lječilišta poznata kao Antunove kupke. Osim njih poznate su još Švicarska vila, Centralno blatno kupalište i Arcadia. Vizija turističkog razvoja područja Daruvara, prema studiji za razvoj turizma grada, mora uzeti u obzir činjenicu da budući koncept turističkog razvoja osim na termalnim izvorima i tradiciji Daruvarskih toplica treba bazirati i na sve većem broju raznovrsnih aktivnosti i doživljaja primjerenih tijekom cijele godine, a namijenjenim različitim ciljnim skupinama i tržištu.Strateške smjernice za razvoj turizma moraju uključiti razlikovne elemente koji bi trebali biti temelj za upravljanjem budućim turističkim razvojem, kao što su zaštita okoliša, isticanje komparativnih prednosti, zauzimanje za turistički razvoj prilagođen tržišnim trendovima.
Keywordshealth tourism natural healing factors spa geothermal springs Roman Empire Count Antun Janković Daruvar development of the tourism
Parallel title (English)Health tourism on the example of Daruvar spa
Committee MembersŠime Knežević (committee chairperson)
Mili Razović (committee member)
Marijan Bitanga (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. turism. cult.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-06
Parallel abstract (English)
Health tourism is an area of health care and tourism, in which, under the expert supervision of doctors, are natural healing factors used with other procedures of physical medicine, for the purpose of improvement and excellence of health. Taking care of preserving own health and the quality of life are basic motives to choose the health tourist travel and stay. Natural health factors are part of the system of natural tourist attractions which influence favorably the preserving and improving health, improving the quality of life, and prevention and treatment of certain diseases, and recovery and rehabilitation after them. The tradition of our spa health resorts is very long considering the fact that our geothermal springs refer back to the Age of Roman Empire, and these are the beginnings of some spas in Croatia. Daruvar is famous spa town with the tradition of treatments longer than two millennia. The thermal springs, without any doubt, have always been the center and reason of the urbanization of this area which is a beautiful mixture of urban greenery, new and historic buildings and a wide selection of recreation facilities. The founder of modern development of use of hot springs and construction of bathing – healing facilities, is rightfully considered Count Anthony Jankovic. In 1772 Count Janković had several hot springs isolated and built four pools with the building which is today in the complex of Daruvar spa resorts known as Anthony's baths. Besides them the other well-known baths are Swiss villa, Central mud pool and Arcadia. The vision of tourism development of area of Daruvar, according to a study for the development of tourism of the city, has to consider the fact that the concept of tourism development should be based on the thermal springs and tradition of Daruvar spa, but should include the growing number of various activities and events appropriate throughout the year, and for different target groups and market. The strategic determiners for tourism development have to include different elements which should be a base for future tourism development, like environment protection, the emphasis of comparative advantages, and adjusting the tourism development to contemporary market trends.
Parallel keywords (Croatian)zdravstveni turizam prirodno – ljekoviti činitelji toplice geotermalni izvori Rimsko Carstvo grof Antun Janković Daruvar razvoj turizma
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:578075
CommitterGorica Lovrić