undergraduate thesis
Relationship between goal orientations, emotion regulation strategies and several positive orientation constructs

Lucija Krnčević (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za psihologiju
Metadata
TitleOdnos ciljeva učenja, strategija regulacije emocija i nekih konstrukata pozitivne orijentacije
AuthorLucija Krnčević
Mentor(s)Zvjezdan Penezić (thesis advisor)
Abstract
Obrazovanje predstavlja značajan faktor utjecaja na brojne ishode u životu pojedinca. S namjerom da učenje učine što privlačnijom aktivnosti, brojni su se znanstvenici okrenuli proučavanju razlika između uspješnih i neuspješnih učenika. Mnoga istraživanja pokazuju kako pojedinci koji efikasno samoreguliraju vlastito učenje imaju višestruke koristi, primjerice u vidu višeg samopouzdanja, uspješnije organizacije rada, efikasnijeg usvajanja znanja (čak i kada završe svoje formalno obrazovanje), korištenja adaptivnijih strategija regulacije emocija te veće psihološke dobrobiti. Istraživanje je imalo za cilj utvrditi odnos faceta ciljnih orijentacija, strategija regulacije emocija i konstrukata pozitivne orijentacije operacionaliziranih kroz psihološku dobrobit, omjer pozitivnih i negativnih iskustava te zadovoljstvo životom i studijem kod 230 studenata Sveučilišta u Zadru. Rezultati su pokazali da su zadovoljniji studijem oni studenti koji imaju izraženiju pristupajuću i izbjegavajuću ciljnu orijentaciju na učenje te pristupajuću ciljnu orijentaciju na izvedbu, dok je kod studenata sa izraženom ciljnom orijentacijom na izbjegavanje truda zabilježeno niže zadovoljstvo studijem. Studenti sa izraženom pristupajućom ciljnom orijentacijom na učenje i sa izbjegavajućom ciljnom orijentacijom na učenje su skloniji koristiti preispitivanje kognicija kao strategiju regulacije emocija, dok su sudionici sa izbjegavajućom ciljnom orijentacijom na izvedbu i sa ciljnom orijentacijom na izbjegavanje truda skloniji supresiji emocija. Nadalje, utvrđeno je da je psihološka dobrobit pozitivno povezana sa pristupajućom ciljnom orijentacijom na učenje, a negativno sa ciljnom orijentacijom na izbjegavanje truda. Dobivene rezultate istraživanja je potrebno uzeti sa dozom zadrške zbog relativno malog i nereprezentativnog uzorka. Nadalje, određene poteškoće proizlaze i iz karakteristika mjernog instrumenta jer nije moguće uvidjeti relativne odnose različitih ciljnih orijentacija kod istog ispitanika, niti je moguće kod jedne osobe utvrditi jednu, prevladavajuću ciljnu orijentaciju.
Keywordsself-regulated learning goal orientations emotion regulation strategies positive orientation
Parallel title (English)Relationship between goal orientations, emotion regulation strategies and several positive orientation constructs
Committee MembersLjiljana Gregov (committee chairperson)
Zvjezdan Penezić (committee member)
Lozena Ivanov (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za psihologiju
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
General Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmePsychology
Academic title abbreviationuniv. bacc. psych.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Education is an important factor affecting the great number of outcomes in an individual's life. With the intention of making learning more attractive activity, numerous scientists studied the difference between successful and unsuccessful students. Many studies show that individuals who effectively self-regulate their own learning have multiple benefits, such as higher self-esteem, more successful organization of work, more efficient acquisition of knowledge (even when they have finished their formal education), more adaptive emotion regulation strategies and higher psychological well-being. The aim of this study was to explore the relationship between goal orientations, emotion regulation strategies and several positive orientation constructs that are defined by psychological well-being, the balance of positive and negative experiences, satisfaction with life and student satisfaction. The study included 230 students of the University of Zadar. The results confirmed that those students who show higher mastery-approach, mastery-avoidance, and performance-approach goal orientations show higher student satisfaction, while the students with higher effort-avoidance orientation reported lower student satisfaction. Students with higher mastery-approach and mastery-avoidance goal orientation are more likely to use cognitive reappraisal as emotion regulation strategy, while participants with performance-avoidance and effort-avoidance goal orientation are prone to expressive suppression. Furthermore, it was found that the psychological well-being is positively associated with mastery-approach goal orientation and negatively with effort-avoidance orientation. The obtained results should be taken with caution due to the use of relatively small and unrepresentative sample. Furthermore, there are certain difficulties arising from the characteristics of the measuring instrument because it is not possible to understand the relative proportions of different goal orientations within the same participant, nor is it possible to establish a single, dominant goal orientation for one participant.
Parallel keywords (Croatian)samoregulirano učenje ciljne orijentacije strategije regulacije emocija pozitivna orijentacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:197684
CommitterGorica Lovrić