Dobro došli u digitalni repozitorij!

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom Sveučilišta u Zadru, odnosno njegovih djelatnika i studenata.