Dobro došli u digitalni repozitorij!

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U Repozitorij se mogu pohranjivati završni, diplomski i doktorski radovi studenata, a u planu je omogućavanje unosa znanstvenih i drugih radova djelatnika Sveučilišta u Zadru.