disertacija
Epsko i lirsko – epsko pjesništvo talijanskog jezičnog izričaja u Dalmaciji u XIX. stoljeću

Sanja Paša (2018)
Sveučilište u Zadru