disertacija
Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee Sölle

Ana Marija Raffai (2016)
Sveučilište u Zadru