diplomski rad
Oprema ranosrednjovjekovnih ratnika u međurječju Mure, Drave, Save i Dunava u svjetlu arheoloških izvora

Jelena Koprek (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za arheologiju