završni rad
Prikupljanje i obrada podataka o morskim sisavcima iz porodice Cetacea

Marina Dujmušić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu