završni rad
Pomološke i kemijske karakteristike jagode (Fragaria spp.) uzgajane na lokalitetu "Kobatuša"

Stošija Klanac (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu