završni rad
Rizični čimbenici u bolesnika s akutnim infarktom miokarda liječenih u kateterizacijskom laboratoriju Opće bolnice Zadar

Marina Maruna (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za zdravstvene studije