završni rad
Medeja u Ovidijevim Metamorfozama, VII pjevanje

Matea Harambašić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za klasičnu filologiju