završni rad
Estetika ružnoće u pjesništvu Charlesa Baudelairea i njezin utjecaj na pjesništvo A. G. Matoša, J. P. Kamova i T. Ujevića

Antonija Blaće (2018)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku