završni rad
Žanrovski oblici u „Ribanju i ribarskom prigovaranju“ Petra Hektorovića

Marijana Guzić (2018)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost