diplomski rad
Konstrukcija neprijatelja u Mažuranićevoj „Smrti Smail-age Čengića“ i Njegoševu „Gorskom vijencu“

Katja Miljak (2018)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku