završni rad
Analiza odredbi Priloga VI MARPOL konvencije o zagađenju zraka s brodova

Mate Parać (2018)
Sveučilište u Zadru
Pomorski odjel
Brodostrojarski odsjek