završni rad
Mitološko-viteške teme u Palmotićevim dramama

Adriana Matić (2018)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost