završni rad
Diskurzivna analiza ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u hrvatskom kontekstu

Monika Marić (2018)
Sveučilište u Zadru
Odjel za sociologiju