disertacija
Analiza diskursa različitosti u američkoj popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima

Zlatko Bukač (2018)
Sveučilište u Zadru