diplomski rad
Valorizacija zbirke franjevačkoga samostana Sv. Pavla pustinjaka na Galevcu

Jelena Mrgić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Podaci o radu
NaslovValorizacija zbirke franjevačkoga samostana Sv. Pavla pustinjaka na Galevcu
AutorJelena Mrgić
Voditelj/MentorRadomir Jurić (mentor)
Sažetak rada
U radu je prikazan povijesni razvoj reda franjevaca trećoredaca na zadarskome podruĉju, ali i okolnosti koje su dovele do osnutka samostana sv. Pavla Pustinjaka na Galevcu, popularno prozvanom i Školjić. Otoĉić se nalazi na samo 80 metara udaljenosti od Preka, a od 15. stoljeća na njemu djeluju franjevci trećoredci. Opisan je znaĉaj i uloga franjevaca trećoredaca u društvu, kao i ţivot istaknutih redovnika koji su djelovali u sklopu samostana. Pored toga, analizirani su elementi samostanskoga kompleksa, crkva, samostanske zgrade i knjiţnica te inventar zbirke koja je 2013. godine proglašena Kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Svrha je ovoga rada utvrditi naĉin valorizacije zbirke samostana sv. Pavla Pustinjaka. Naime, nastoji se unaprijediti vrijednost zbirke na naĉin da se ona oĉuva i zaštiti, a zatim predstavi javnosti kvalitetnim menadţmentom i marketinškim djelovanjem. Pored toga, ispitan je potencijal korištenja zbirke u funkciji razvoja turizma, s obzirom na to da je kulturna baština vaţan ĉimbenik razvoja turizma današnjice. U ovome je radu korišteno više istraţivaĉkih metoda. Prvo je provedena analiza sadrţaja pretraţivanjem publikacija i povijesnih izvora kako bi se prikupili podatci o povijesnome razvoju samostanskoga kompleksa. Zatim je provedeno kvalitativno istraţivanje, a podatci su prikupljeni pomoću polustrukturiranoga intervjua. Na temelju provedenoga istraţivanja izvršena je SWOT analiza.
Ključne riječifranjevci trećoredci otok Galevac Školjić Preko samostan sv. Pavla Pustinjaka izloţba sakralne umjetnosti kulturna baština menadţment u kulturi marketing u kulturi kulturni turizam
Naslov na drugom jeziku (engleski)The Valorization of the Sacral Art Exhibition in St. Francis' Third Order Monastery on the island of Galevac
Povjerenstvo za obranuVinko Bakija (predsjednik povjerenstva)
Igor Kulenović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zadru
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za turizam i komunikacijske znanosti
MjestoZadar
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Muzeologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaKulturna baština i turizam
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra kulturne baštine i turizma
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. turism. cult.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-05-31
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Thesis presents historical development of the Third Order of St. Francis' in Zadar area, as well as circumastances that led to the founding of the monastery of St. Paul the Hermit on the island of Galevac. Small island, also called Školjić, is situated merely 80 meters apart from Preko. In the 15th century it was inhabited by the monks of the Third Order of St. Francis'. The role and importance of the monks in the everyday life of the local community in Preko as well as the work of the prominent monks that lived in the monastery during last five hundred years, defined the society through years. In this thesis are presented the monastery, the church, monastery's library and inventory of the sacral art permanent exhibition, since the permanent sacral exhibition was inscribed in the Registry of the Cultural Heritage of Republic Croatia in 2013. Finally, the aim of the thesis is to determine a means of valorization of the sacral art exhibition. Therefore, it examines the question of the enhancement of this exhibition's value in a way which will primarily preserve and protect it, and then present it to the public through quality management and marketing strategy. Furthermore, in this thesis is analysed valorization of the exhibition from the tourists' point of view, since nowadays cultural heritage is becoming an important factor in the development of tourism. This study employs qualitative approach, which means that a semi-structured interview is used. The results of research are presented in the SWOT analysis.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)the Third Order of St. Francis' the island of Galevac Školjić Preko monastery of St. Paul the Hermit sacral art exhibition cultural heritage heritage management marketing in culture cultural tourism
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:817206
PohranioGorica Lovrić