diplomski rad
Bizantski utjecaj na materijalnu kulturu i arhitekturu ranosrednjovjekovne Dalmacije i Hrvatske

Tomislav Zekan (2018)
Sveučilište u Zadru
Odjel za arheologiju