disertacija
Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima

Boris Ružić (2018)
Sveučilište u Zadru