diplomski rad
Tipološke i stilske karakteristike keramičkih nalaza ranog neolitika iz Konjevrata

Martina Korić (2018)
Sveučilište u Zadru
Odjel za arheologiju