disertacija
Ličko-senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacije

Nikola Šimunić (2017)
Sveučilište u Zadru