disertacija
Institucije i gradivo za vrijeme druge austrijske uprave od 1814. do 1868.

Dubravka Kolić (2018)
Sveučilište u Zadru