diplomski rad
Analiza stanja i prijedlog modela upravljanja prometom u mirovanju na području grada Šibenika

Josip Belamarić (2018)
Sveučilište u Zadru
Odjel za ekonomiju