disertacija
Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1867.-1914.

Anja Iveković Martinis (2017)
Sveučilište u Zadru