diplomski rad
Morfostilistika glagolskih oblika u noveli "Tena" Josipa Kozarca

Andrea Milin (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost