disertacija
Model intrakurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini

Dejana Golenko (2016)
Sveučilište u Zadru