disertacija
Sintaktički i semantički opis prostornih adverbijala u hrvatskome standardnom jeziku

Sanja Baričević (2017)
Sveučilište u Zadru