diplomski rad
Tematika ženske tjelesnosti u pripovijetkama Josipa Kozarca

Veronika Jurković (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost