disertacija
Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća

Antun Nekić (2017)
Sveučilište u Zadru