završni rad
Praćenje dinamike populacije breskvinog moljca (Anarsia lineatella Zell.) i breskvina savijača (Cydia molesta Busck. 1916.) na kultivaru Fantasy na lokalitetu Baštica

Marin Petrić (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu