završni rad
Uloga medicinske sestre pri implementaciji smjernica za prevenciju infekcija kod bolesnika s trajnim urinarnim kateterom na Odjelu za neurologiju Opće bolnice Šibenik

Zorana Barić (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za zdravstvene studije