završni rad
Savjesnost i osobine mračne trijade kod adaptivnih i neadaptivnih perfekcionista

Magdalena Antičević (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za psihologiju