diplomski rad
Kvaliteta života u gradu Varaždinu
rezultati anketnog istraživanja

Renata Novak (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za sociologiju