diplomski rad
Arheološka topografija ranokršćanskih i ranosrednjovjekovnih lokaliteta na području Nina, Privlake i otoka Vira

Ante Žepina (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za arheologiju