diplomski rad
Suvremeni modeli poslovanja turoperatora i turističkih agencija i njihovo značenje u turizmu Republike Hrvatske

Petra Gospić (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za ekonomiju
Podaci o radu
NaslovSuvremeni modeli poslovanja turoperatora i turističkih agencija i njihovo značenje u turizmu Republike Hrvatske
AutorPetra Gospić
Voditelj/MentorAleksandra Krajnović (mentor)
Sažetak rada
Turizam je jedna od najprofitabilnijih industrija u svijetu koja zadovoljava potrebe suvremenog čovjeka za doživljajem. No, turizam ne uključuje samo turiste već i posrednike koji formiraju turistički proizvod i utječu na njegovu doživljenu vrijednost. Svrha postojanja turističkih posrednika sastoji se od planiranja, organiziranja, prodaje i realizacije turističkih putovanja, kao i pružanju svih potrebnih usluga u turističkom prometu. Turistički posrednici prema vrsti poslova mogu biti organizatori putovanja odnosno turoperatori i posrednici u prodaji turističkih putovanja odnosno turističke agencije. Internet je u sektoru turističke industrije promijenio klasične načine poslovanja od informiranja, komuniciranja i promocije do realizacije putovanja. Sve to je dovelo do kreiranja suvremenih modela poslovanja turističkih agencija i turoperatora. U suvremenim uvjetima globalizacija, borba za konkurentnost i lojalnost na tržištu dovela je do unaprjeđenja poslovanja kroz inovacije. Posrednici u turizmu, primjenom informacijske tehnologije razvijaju nove turističke proizvode i kreiraju inovativne paket aranžmane koji će nadmašiti očekivanja klijenata. Poseban naglasak je na kreiranju tematskih platformi u turizmu kroz identificiranje potreba ciljnih tržišta, razvoj održivog turističkog proizvoda prema zahtjevima tržišnih segmenata i uspostavljanje suradnje sa svim dionicima destinacije povezivanjem specijaliziranih agencija u klastere. Suvremeni modeli poslovanja omogućit će posrednicima da opstanu na tržištu te kroz pametnu specijalizaciju Republike Hrvatske, povećanjem kvalitete ponude, direktno doprinesu valorizaciji i rastu konkurentnosti hrvatskog turizma.
Ključne riječiturizam turističko posredovanje turoperatori turističke agencije suvremeni modeli poslovanja specijalizacija u turizmu inovacije u turizmu informacijskokomunikacijska tehnologija u turizmu
Naslov na drugom jeziku (engleski)Contemporary Models of Business of Tour Operators and Travel Agencies in Croatia
Povjerenstvo za obranuMladen Rajko (predsjednik povjerenstva)
Ante Panjkota (član povjerenstva)
Aleksandra Krajnović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zadru
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za ekonomiju
MjestoZadar
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaMenadžment
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-05-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Tourism is one of the most profitable industries in the world that meets the needs of modern man for the experience. However, tourism involves not only tourists but also the intermediaries who create the tourist product and influence its perceived value. The purpose of the travel intermediaries consists of planning, organizing, sale and implementation of tourist trips, as well as providing all the necessary services in tourist traffic. Travel agents according to the type of work can be tour operators and tour operators and intermediaries in the sale of tourist travel and tourist agencies. Internet changed conventional business methods of the tourism industry including informations, communication and promotion. All this has led to the creation of modern business model of travel agencies and tour operators. In modern conditions of globalization, the fight for competitiveness and loyalty in the market has led to the improvement of business through innovation. Intermediaries in tourism use information technology to develop new tourism products and create innovative packages that will exceed customer expectations. Special emphasis is on the creation of thematic platforms in tourism by identifying the needs of the target market, the development of sustainable tourism products according to market segments and establishment of cooperation with all stakeholders destinations connecting specialized agencies into clusters. Modern business models will enable intermediaries to survive in the market and through smart specialization for Croatia, increase the quality of offers and directly contribute to the valorisation and growth of competitiveness of the Croatian tourism.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)tourism tourist services touroperators tourist agencies modern business model sin tourism specialization in tourism innovation in tourism information and communication technology in tourism
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:892085
PohranioMarta Unković