diplomski rad
S(ve)t' se kon'ča

Anita Tot (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Podaci o radu
NaslovS(ve)t' se kon'ča
AutorAnita Tot
Voditelj/MentorSlavomir Sambunjak (mentor)
Sažetak rada
Tema je ovog diplomslog rada hrvatska srednjovjekovna pjesma S(vê)t' se kon'ča zapisana u glagoljskom rukopisnom zborniku Code slave No. 11, poznatom kao Pariški kodeks, koji se čuva u francuskoj nacionalnoj biblioteci u Parizu. U ovom radu predstavljeni su konstruktivni zaključci objavljenih teza o nastanku i utjecajima na pjesmu, podržani jezičnom i književnom analizom pjesme. Pjesma S(vê)t' se kon'ča zapisana je uglatom glagoljicom na srednjodalmatinskoj ikavskoj čakavštini, pretežno u dvanaesterčkom stihu, sa deset strofa po četiri stiha i tri strofe po tri stiha s jednolikom rimom. Zapis zadnjeg stiha vjerojatno je iskvaren. Pjesma pripada književnom žanru prenja iako je većina autoriteta smatra satiričnom pjesmom. Nastala je u Zadru ili njegovoj bližoj okolici u prvoj trećini XIV. stoljeća. Autor je vjerojatno franjevac trećoredac iz reformističkog kruga utjecan heretičkim učenjem joakimizmom. Mediolatinitet, Otkrivenje i dualističke hereze imali su snažan utjecaj na pjesmu. Pjesma S(vê)t' se kon'ča ističe se svojim sadržajem i formom, ona zauzima posebno mjesto u hrvatskoj srednjovjekovnoj poeziji i imala je dugotrajan utjecaj na hrvatsko pjesništvo.
Ključne riječiS(vê)t' se kon'ča hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo Pariški kodeks Pariška pjesmarica jezična analiza književna analiza Otkrivenje Alia cantio pulchra et vera M. Marulić: Dobri Nauci Umberto Eco: Ime Ruže hereza inkvizicija.
Naslov na drugom jeziku (engleski)S(ve)t' se kon'ča (The World Ends)
Povjerenstvo za obranuIvica Vigato
Teodora Vigato
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zadru
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
MjestoZadar
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Kroatistika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaHrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra hrvatskog jezika i književnosti
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. philol. croat
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-03-29
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The topic of this graduate thesis is Croatian medieval poem S(ve)t' se kon'ča (The World Ends), written in Glagolithic manuscript Code slave No.11, also known as Pariški kodeks (The Paris Code) treasured in the French national library in Paris. This thesis presents constructive deductions of published theses on origin and influence of the poem, supported by linguistic and literary analyses of the song. The poem S(ve)t' se kon'ča is written in angular form of the Glagolitic script and in middle Dalmatian ikavian-chakavian dialect, mostly in dodecasyllabic verses with ten stanzas of four verses and three stanzas of three verses having single rhyme. The transcript of the last verse is probably altered. The poem belongs to a literary genre of dispute even though the majority of authorities consider it a satirical poem. It originated in Zadar or its vicinity in the first third of the 14th century. An author was probably the Franciscan Tertiary from the reformist circle affected by heretical Joachimite teachings. The medieval Latin literature, Revelation and dualistic heresy had a strong infulence on the poem. The poem, which is distinguished by its content and form, has a special place in Croatian medieval poetry and it had a long lasting influence on Croatian poetry.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)S(ve)t' se kon'ča (The World Ends) Croatian medieval poetry Paris Code Pariška pjesmarica (Paris songbook) linguistic analyses literary analyses Revelation Alia cantio pulchra et vera M. Marulić: Dobri nauci Umberto Eco: The name of the Rose heresy the Inquisition.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:252917
PohranioMarta Unković