završni rad
Morfometrijska obilježja srdele Sardina Pilchardus (Walb, 1792.) iz istočnog dijela Jadranskog mora

Gabriela Zoja Cukar (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu