disertacija
Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953.

Ante Delić (2016)
Sveučilište u Zadru