diplomski rad
Hispanoamerička fantastika Gabriela Garcie Marqueza u Staljinovoj slici i drugim pričama Stjepana Čuića

Ivana Babić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Podaci o radu
NaslovHispanoamerička fantastika Gabriela Garcie Marqueza u Staljinovoj slici i drugim pričama Stjepana Čuića
AutorIvana Babić
Voditelj/MentorSanja Knežević (mentor)
Sažetak rada
U diplomskom radu „Hispanoamerička fantastika Gabriela Garcíe Márqueza u Staljinovoj slici i drugim pričama Stjepana Čuića“ problematizira se tip fantastike koji je svojstven za fantastičnu prozu Stjepana Čuića. Hispanoamerička fantastika utjecala je na političku fantastiku kojoj je sklon Stjepan Čuić u zbirci Staljinova slika i druge priče. Kompozicijski unutar tri dijela zbirke dosljedno se provode elementi magijskog realizma koje pronalazimo u književnom iskazu Gabriela Garcíe Márqueza. Motiv proročanstva, opsesija vremenom, vizionarska potraga za višim idealom, motiv samoće, kritika i govor o suvremenosti karakteristične su sastavnice fantastičnog diskursa obojice autora. Fantastična proza Stjepana Čuića sadržava u sebi tendenciju veće koncentracije na realnost. Čuić svoje novele započinje tako što čitatelja u središte radnje uvodi opisom stvarnosnog događaja kojeg pri kraju zaodijeva u ruho fantastike. Obilježja političke fantastike ovog autora su sveznajući distancirani pripovjedač, predfabularni opisi radnje, miješanje elemenata čudnog i čudesnog, groteska i ironija u službi kritike društva i komponenta angažiranosti pisca. Utjecaj hispanoameričke fantastike G. G. Márqueza stvorio je u Staljinovoj slici fantastičan i britak kritički govor o aktualnosti jednog režimskog sustava.
Ključne riječipolitička fantastika hispanoamerička fantastika motiv vlasti i politike Stjepan Čuić G. G. Márquez
Naslov na drugom jeziku (engleski)Hispano-American fantasy fiction of Gabriel García Márquez in Stalin's Picture and Other Short Stories by Stjepan Čuić
Povjerenstvo za obranuZvjezdana Rados
Mirela Šušić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zadru
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
MjestoZadar
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Teorija i povijest književnosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaHrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra hrvatskog jezika i književnosti
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. philol. croat
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-03-21
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This diploma paper „Hispano-American fantasy fiction od Gabriel García Márquez in Stalin's Picture and Other Short Stories by Stjepan Čuić“ examines a type of fantasy which is characteristic of the fantasy fiction of Stjepan Čuić. Hispano-American fantasy fiction has influenced the political fantasy fiction to which Stjepan Čuić is prone in his collection of short stories Stalin's Picture and Other Stories. Compositionwise, elements of magical realism, 56 which can be found in the literary expression of Gabriel García Márquez, are systematically used within the three parts of the collection. The motif of prophecy, obsession with time, the visionary search for a higher ideal, the motif of solitude, criticism and the talk on modernity are the characteristic components of the fantasy discourse of both authors. Fantasy fiction of Stjepan Čuić comprises a tendency towards more concentration on reality. Čuić begins his short stories and brings the reader into the centre of the story line by describing the real event which, towards the end, is clad in the attire of fantasy. Features of political fantasy of this author are: the omniscient distant narrator, predescriptions of the plot, mixing of the weird and miraculous elements, grotesque and irony which serve as the criticism of the society and as a component of an engaged writer. The influence of the Hispano-American fantasy fiction of G. G. Márquez has created a fantastic and sharp critical speech on the actualities of a regime system in Stalin's Picture.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)political fantasy fiction Hispano-American fantasy fiction the motif of authority and politics Stjepan Čuić G. G. Márquez
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:408649
PohranioMarta Unković