disertacija
Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru
okvir za kolektivnu biografiju 1883. - 1912. (1918.)

Mirko Đinđić (2016)
Sveučilište u Zadru