disertacija
Katolicizam u francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća

Marija Lebedina (2017)
Sveučilište u Zadru