Bursić, Ines: Utjecaj organizacijske kulture lanaca hotela u upravljanju ljudskim potencijalima

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations