Pages

Arheološka slika ranokršćanskih crkava s kontinuitetom u predromanici na zadarskom području
Arheološka slika ranokršćanskih crkava s kontinuitetom u predromanici na zadarskom području
Ana Jordan Knežević
Disertacija obrađuje ranokršćansku arhitekturu u Zadru i na širem zadarskom području, točnije na prostoru koji obuhvaća današnja Zadarska nadbiskupija. Radnja ima primarni zadatak da utvrdi kontinuitet koji su ranokršćanske crkve imale u vrijeme predromanike. U cilju njegova dokazivanja i tumačenja, kroz nekoliko povezanih cjelina pristupa se analizi ranokršćanske arhitekture, crkvenog kamenog namještaja te nekropola koje se početkom srednjeg vijeka organiziraju uz postojeće...
Arhitekt Vjekoslav Bastl
Arhitekt Vjekoslav Bastl
Martina Pavković
Vjekoslav Alois Bastl (1872.-1947.) jedan je od predvodnika hrvatske arhitektonske protomoderne na početku dvadesetog stoljeća. Arhitekt češkog porijekla proveo je većinu života u Zagrebu gdje je realizirao većinu projekata tijekom gotovo četiri desetljeća duge karijere. Prošao je razvojni put od prvotnog obrazovanja u duhu historicizma, preko projektantskih faza secesije i neoklasicizma do završnog razdoblja pod utjecajem internacionalnog stila. Temeljnu naobrazbu završio je na...
Cezarov Ilirik
Cezarov Ilirik
Feđa Milivojević
Nakon intenzivnog političkog sukoba Gaja Julija Cezara i Senata, vođenog Markom Porcijem Katonom, priobalni pojas istočne obale Jadrana 59. g. pr. Kr. u potpunosti se integrirao u rimski sustav. Izglasavanjem Vatinijeva zakona u Narodnoj skupštini službeno je osnovana provincija Ilirik, koju je zajedno s Cisalpinskom Galijom na upravu dobio Cezar i tako postao njezin prvi upravitelj. U periodu od pet godina, koliko je uprava nad Cisalpinom i Ilirikom zakonom određena, Cezar je...
Decentralisation of cultural policy and participatory governance in culture – examples of Croatian practices
Decentralisation of cultural policy and participatory governance in culture – examples of Croatian practices
Ana Žuvela
This thesis studies decentralisation of cultural policy and participatory cultural governance in Croatia from 2000 to 2017. Decentralization as a process implies territorial dispersion of cultural policy’s competences and resources but is also a method for devolution of power/authority, enabling amplification of cultural democracy and participative governance practices (Katunarić, 2003; Kawashima, 2004). Participatory governance is situated in “institutional voids”, or institutional...
Dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu
Dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu
Vinka Marinković
Dioklecijanova palača u Splitu sagrađena je na prijelazu iz 3. u 4. st. po Kr. kao rezidencija umirovljenog augusta i osnivača tetrarhije Dioklecijana. S obzirom na stanje sačuvanosti, istraženosti i količinu publiciranog materijala, izvrsno je uporište za istraživanje tipološki i funkcijski sličnih građevina. Iz rimske palače razvila se srednjevjekovna općina, a potom suvremeni moderni grad Split. Kontinuitet života u zoni carske palače uvjetovao je mnoga oštećenja izvornog...
Deminutivi i augmentativi kao evaluativna sredstva u njemačkom i hrvatskom jeziku  (na primjeru mrežnih komentara izborne kampanje)
Deminutivi i augmentativi kao evaluativna sredstva u njemačkom i hrvatskom jeziku (na primjeru mrežnih komentara izborne kampanje)
Marija Perić
Deminutivi i augmentativi evaluativna su sredstva koja su česta u izražavanju negativne evaluacije tj. negativnog stava. Cilj ove doktorske disertacije je izraditi model za kontrastivnu analizu upotrebe deminutiva i augmentativa u njemačkom i hrvatskom jeziku te utvrditi sličnosti i razlike u njihovoj upotrebi u sklopu evaluacije i verbalne agresije. Korpus istraživanja obuhvaća komentare čitatelja na političku kampanju 2017. (parlamentarni izbori u Njemačkoj i lokalni izbori...
Demografska slika Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga
Demografska slika Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga
Samanta Paronić
U radu se osvjetljavaju aspekti demografske, društveno-gospodarske, obiteljske i kulturne povijesti barbanskoga mikroprostora. Obrađuju se podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih za razdoblje od 1815. do 1900. te iz knjige Status animarum iz 1882. s ciljem rekonstrukcije demografske slike Župe, a pritom se koristi kvantitativna, odnosno statistička te analitička metoda. U početnome dijelu donosi se pregled dosadašnjih povijesnodemografskih istraživanja istarskoga...
Desarrollo del conocimiento fraseológico en los estudiantes de ELE a través de una herramienta lexicográfica por niveles del MCER
Desarrollo del conocimiento fraseológico en los estudiantes de ELE a través de una herramienta lexicográfica por niveles del MCER
Maria del Pilar Valero Fernandez
En la presente tesis doctoral, por un lado, se ha perseguido verificar el conocimiento fraseológico, en particular de las locuciones, que disponen los discentes de nivel A1-A2 como estudiantes de ELE. Para ello, se ha desarrollado tanto una muestra lexicográfica como un cuestionario de locuciones cuyos resultados fueron fruto de un riguroso análisis de un conjunto de manuales de ELE y de las sugerencias indicadas por el PCIC. El resultado, asimismo, de la ejecución del cuestionario por...
Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića
Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića
Venesa Manavski
U disertaciji se izlaže poimanje odnosa teologije i književnosti Marka Marulića (1450. – 1524.), koji se realizirao kroz ispravno shvaćanje pojma istine koju Marulić tumači kao evanđeosku istinu (božanska nauka, Sveto pismo, Biblija) i kao vrhovnu istinu (summa veritas), Krista. Svoje razumijevanje Marulić izlaže u moralno-didaktičko religiozno-teološkom djelu Dialogus de laudibus Herculis pisanim formom dijaloga, a alegorija, kao strukturna i idejna okosnica djela, realizira...
Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u Hrvatskoj 1990-ih i 2000-ih
Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u Hrvatskoj 1990-ih i 2000-ih
Sanja Sekelj
Naslov disertacije „Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u Hrvatskoj 1990-ih i 2000-ih“ upućuje na dva temeljna cilja istraživanja: prvi cilj odnosi se na razvoj metodologije koja se temelji na kombinaciji kvantitativne i kvalitativne analize podataka, odnosno na primjenu mrežne analize za povijesnoumjetnička istraživanja, dok je drugi cilj analiza dinamike vizualno-umjetničke scene u Hrvatskoj devedesetih i ranih dvijetisućitih godina. Polazeći od opisa...
Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953.
Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953.
Ante Delić
U radu se na temelju dostupnih izvora i literature prikazaju djelovanje bivšeg poglavnika Ante Pavelića od kraja Drugog svjetskog rata do 1953. Rad se prvenstveno oslanja na arhivsko gradivo, kako poznato i dostupno tako i ono do sada nepoznato i u istraživanjima nekorišteno. Između ostalog korišteno je gradivo Hrvatskog državnog arhiva (HDA) u Zagrebu, tj. fond Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske, Služba državne sigurnosti (Fond RSUP...
Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata
Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata
Katica Burić Ćenan
Glazbena prošlost Hrvatske do danas nije u potpunosti istražena, a glazbene zbirke u hrvatskim arhivima nedovoljno su obrađene i javno ‘nevidljive’. Ovim se radom nastoji osvijetliti jedan segment bogate glazbene prošlosti Zadra, čime se upotpunjuje slika o glazbenom identitetu Hrvatske te ukazuje na glazbenu baštinu kao nezaobilazan entitet u hrvatskoj kulturnoj baštini. Tema ovoga rada je glazbeni život Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata. Kako se radi se o turbulentnom...

Pages