undergraduate thesis
Procedures on Arrival and Departure from International Ports

Filip Meštrović (2016)
University of Zadar
Maritime Department
Division of Nautical Studies
Metadata
TitleProcedures on arrival and departure from international ports
AuthorFilip Meštrović
Mentor(s)Vesna Šimičević (thesis advisor)
Abstract
Introduction Procedures on arrival and departure from port are standardized procedures which must be abided by ship’s crew and port authorities.Such procedures enable safe and fast arriving and departing from port.It is of vast importance to know standardized procedures in order to keep ship, cargo and crew safe.The process is very precise because there cannot be any misunderstanding between port authorities and Master of a vessel. Procedures on Arrival Fourtyeight to twentyfour hours before arrival in the port, the Master of a vessel must inform local port authorities about arrival and send documents: Vessel name, ETA (estimated time of arrival), Flag, port of registry, year of build, IMO or LR document depending on cargo, Crew list, Registry certificate, International ship security certificate, International tonnage certificate , International Loadline Certificate , Ship safety radio certificate, Ship safety equipment certificate There are weaknesses in administrative procedures of document procesing and data exchange in seaport clusters:  no standards within seaport clusters which causes difficulties during data processing  probability of error is high during data processing  late delivery of documents causes delays in data processing Reporting Vessel reporting systems:  Ship Reporting System (SRS)  Automatic Identification System (AIS)  Internet Port authorities must know all relevant information before vessel’s arrival. London Port Authorities declare which ships have to report to VTS sevice, depending on LOA and draught. Customs and Imigration Office Every commercial vessel has to be examined from inside to check if there is something prohibited or restricted. Every Master has to give needed documentation to Customs Officer. Which documents are reqired depends on the type of the vessel. All certificates must be valid and in date. Imigration Officer checks the passports and visas of passengers. Health Office Documents that prove medical conditions of vessel’s crew are reqired by Health Officer. It is importanat to know which countries a vessel has been in. Purpose of Health Office is preventing introduction and spreading of diseases, insects or pests in the country. All wooden packages have to be sterilized or fumigated before shipment. Pilotage PLA’s Pilotage directions define rules for compulsory pilotage in Port of London. Complusory pilotage means the Master of a vessel has to take a local Pilot onboard. Pilotage is very usefull for safe and fast arrival. Navigating in confined waters can be dangerous especially for a Master which is not familiar with the area of navigation. Navigation within port limits. It is defined which vessels are allowed to arrive in port and by which channels. This part of procedures is focused on port’s efficiency. Procedures regarding Navigation within port limits are of big concern both for vessel crew and port authorities. It is hard to make proces fast eneough to satisfy port owner and standards for safety of life, vessel and cargo. Specified vessels General Directions of PLA define category of Specified vessels. Vessels carrying quantities of explosives, or flammable or toxic substances in bulk. Non gas-free following discharge of such cargoes is very dangerous. Other categories Navigating without due care and attention or in a manner liable to injure or endanger persons, other vessels or structures is dangerous navigation. The Harbour master will vigorously investigate any such infringements. Prosecution of Master is possible in this case. Procedures on departure Master has to contact Duty Officer at the National Clearance Hub. Submit a Clearance request. False declaration brings heavy penalties. Advance clearance or omnibus is clearance which covers time period and specified voyages. Conclusion Port authorities have to set clear rules and standardized procedures, so everything functions correctly. The process is pretty simple, but it seeks attention and cooperation. The purpose of standardized procedures is to mitigate every situation that could cause an incident. Standardized procedures create order in sea traffic.
Parallel title (English)Procedures on Arrival and Departure from International Ports
Committee MembersDino Županović (committee chairperson)
Vesna Šimičević (committee member)
Luka Grbić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsMaritime Department
Division of Nautical Studies
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Maritime and River Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeNautical Studies and Maritime Industry Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. naut.
Genreundergraduate thesis
Language English
Defense date2016-10-28
Parallel abstract (Croatian)
vod Procedure na ulasku i izlasku iz luke su standardizirane procedure koje moraju bit provedene od strane posade broda i lučkih vlasti. Takve procedure omogućuju siguran i brz dolazak i odlazak iz luke. Od velike je važnosti znat standardizirane procedure da bi držao brod teret i posadu sigurnima. Proces je vrlo preciziran zato što ne smije bit nerazumijevanja između lučkih vlasti i kapetana broda. Procedure na dolasku u luku Četrdeset osam do dvadeset i četiri sata prije dolaska u luku kapetan broda mora obavijestit lučke vlasti i poslat dokumente: ime broda, procijenjeno vrijeme dolaska, zastava, luka registra, godina proizvodnje, IMO ili LR dokument ovisno o teretu, lista posade, međunarodna baždarska svjedodžba, upisni list , međunarodna svjedodžba sigurnosne zaštite, svjedodžba sigurnosti radio telegrafskog uređaja,međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji, svjedodžba sigurnosti opreme broda. Postoje slabosti u administrativnim procedurama obrade i razmjene podataka u lučkim službama: -ne postoje standardi u službama što uzrokuje probleme tijekom obrade podataka -vjerojatnost pogreške je velika kod procesiranja podataka - kasna dostava dokumenata uzrokuje kašnjenje obrade podataka Prijavljivanje Brodski sustavi prijavljivanja su: -brodski sustav prijavljivanja -automatski identifikacijski sustav -internet lučke vlasti moraju znati sve relevantne podatke prije dolaska broda. lučke vlasti Londona određuju koji se brodovi moraju javiti VTS službi, ovisno o duljini preko svega i gazu. Carinski i Imigracijski ured Svaki trgovački brod mora bit pregledan iznutra da bi vidjeli ima li zabranjenih ili stvari ograničenog unosa. Svaki kapetan mora dat potrebnu dokumentaciju carinskom časniku. Koji dokumenti su potrebni ovisi o vrsti broda. Svi certifikati moraju bit valjani i ažurirani. imigracijski časnik provjerava putovnice i vize putnika. Zdravstveni ured Dokumenti koji dokazuju zdravstveno stanje brodske posade su traženi od zdravstvenog časnika. Važno je znat u kojim je lukama brod bio. Svrha migracijskog ureda je sprječavanje unosa i širenja zaraznih bolesti, insekata, štetočina u državu. Sva drvena pakiranja moraju bit sterilizirana prije plovidbe. Pilotaža Upute za pilotažu Londonskih lučkih vlasti određuju pravila za obaveznu pilotažu u Londonu. Obavezna pilotaža znači da kapetan mora koristit uslugu lokalnog pilota. Plovidba u tijesnom području može bit opasna, pogotovo za kapetana koji nije upoznat sa područjem plovidbe. Navigacija unutar granica luke Definirano je koji brodovi mogu doći u luku i kojim kanalima. Ovaj dio procedura je fokusiran na učinkovitost luke. Procedure u vezi plovidbe u granicama luke su vrlo važne za brodsku posadu i lučke vlasti. Teško je učiniti proces dovoljno brzim da bi zadovoljili vlasnika luke i standarde sigurnosti života, broda i tereta. Specijalizirani brodovi Generalne upute Londonskih lučkih vlasti definiraju kategoriju specijaliziranog broda. brodovi koji prevoze količine eksploziva, zapaljivog ili otrovnog tereta. Iskrcaj takvog tereta koji ispušta plinove. Ostale kategorije Plovidba bez dužne pažnje i opreza ili takva da ugrožava ili ozljedi druge ljude, brodove ili strukture je opasna plovidba. Lučki kapetan će snažno istražit svaki takav prekršaj. Sudski postupak protiv kapetana je moguć. Procedure na odlasku iz luke Kapetani moraju kontaktirat Časnika na dužnosti u nacionalnom centru za zadržavanje na carini. Podnijeti zahtjev za dokument.. Lažne deklaracije donose teške penale. Omnibus je dokument koji pokriva vremenski period i određene plovidbe. Zaključak Lučke vlasti trebaju postavit jasna pravila i standardizirane procedura da sve funkcionira točno. Proces je jednostavan ali zahtjeva pozornost i suradnju. Svrha standardiziranih procedura je spriječit svaku situaciju koja može uzrokovat incident. Standardizirane procedure čine red u pomorskom prometu.
Parallel keywords (Croatian)local port authorities Loading documents AIS (Automatic Identification System) lokalne lučke vlasti dokumenti za ukrcaj robe automatski identifikacijski sustav
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:524185
CommitterMarta Unković