master's thesis
Media usiage and its role in explaining internalizing and externalizing problems in early adolescence

Kristina Kovačević (2017)
University of Zadar
Department of Psychology
Metadata
TitleKorištenje medija i njihova uloga u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema u ranoj adolescenciji
AuthorKristina Kovačević
Mentor(s)Marina Nekić (thesis advisor)
Abstract
U današnje vrijeme svjedoci smo velike popularnosti i snažne involviranosti različitih medijau životima ljudi. Brojne su mogućnosti i sadržaji koje pružaju mediji poput televizije, mobitela i interneta. Danas je internet vodeći medij koji uz sebe veže brojne pozitivne, ali i negativne strane. Prethodna istraživanja su pokazala da su mlađi adolescenti istovremeno najizloženiji internetskom sadržaju, ali i najrizičnija, te najosjetljivija skupina društva. Vodeći se spoznajom da je sve veći broj mladih izložen raznovrsnim medijima, te snagom medija, cilj ovog istraživanja bio je utvrditi vrste i učestalost korištenja medijskih sredstava, te ispitati doprinos korištenja različitih medija u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema u ranoj adolescenciji. U istraživanju je sudjelovalo 172 učenika šestih i sedmih razreda dviju osnovnih škola (80 učenica i 92 učenika) prosječne dobi 12 godina (M=12.24, sd= 0.68). Od mjernih instrumenata korištena su dva upitnika: Upitnik o medijskoj izloženosti (upitnik koji je konstruiran za potreba ovog istraživanja) i Skala samoprocjene ponašanja mladih (YSR - Youth Self-Report, Achenbach i Rescorla, 2001). Rezultati su pokazali da su i učenice i učenici značajno više izloženi internetskom sadržaju u odnosu na televizijski program. Nadalje, utvrđene su razlike s obzirom na spol u prisutnosti internaliziranih i eksternaliziranih problema, te su rezultati pokazali da adolescenti imaju značajno više rezultate na subskali kršenje pravila, dok su adolescentice postigle više rezultate na subskali povlačenje. U nastavku, postavljen je model koji se sastojao od vremena provedenog pred televizorom, na internetu i mobitelu, te godinama prvog pristupa internetu i godinama u kojem je dobiven prvi mobitel sa pristupom internetu, kao prediktorima u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema. Međutim, rezultati su pokazali da je da je količina vremena provedenog na internetu jedini značajan prediktor koji objašnjava značajan dio varijance sindroma anksioznost/depresivnost, tjelesne poteškoće, kršenje pravila i agresivno ponašanje.
Keywordsmedia problematic internet use internalizing and externalizing problems early adolescence
Parallel title (English)Media usiage and its role in explaining internalizing and externalizing problems in early adolescence
Committee MembersMarina Vidaković (committee chairperson)
Anita Vulić Prtorić (committee member)
Marina Nekić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Psychology
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
Developmental Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePsychology
Academic title abbreviationmag. psych.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-02-09
Parallel abstract (English)
Nowadays, we witness great popularity and strong involvement of diverse media in people's lives. There are many possibilities and content that media such as television, mobile phones and internet provide. Today, Internet being the leading media has its numerous positive but also negative sides. Previous research has showed that even though young adolescents are the most exposed to internet content, they are also the riskiest and the most sensitive group. Considering the fact that more and more adolescents are exposed to diverse media and its power, the main aim of this research was to determine types and frequency of social media use, as well as to examine contribution of different social media in explaining internalizing and externalizing problems in early adolescence. The research was conducted on 172 pupils in sixth and seventh grade of elementary school (80 female and 92 male). The average age of participants was 12 (M= 12.24, sd= 0.68). The measuring instruments used were: Questionnaire regarding media behavior (which was made for this study) and YSR - Youth Self-Report (Achenbach i Rescorla, 2001). The results have showed that pupils are considerably more exposed to internet content than television program. Furthermore, in determining differences in presence of internalizing and externalizing problems it has been shown that boys achieved higher scores on subscale of rule-breaking behaviour, while girls achieved higher scores on subscale of withdrawal/depression. In addition, a model was set, consisting of time spent in front of TV, on internet and mobile phone, as well as the age of first access to the Internet and the age of first mobile phone with internet access as predictor for level of internalizing and externalizing problems. However, results have showed that the sole significant predictor was time spent on internet, which explains significant part of variance of anxiety/depression syndrome, somatic complaints, rule-breaking behaviour and aggressive behaviour.
Parallel keywords (Croatian)mediji problematično korištenje interneta internalizirani i eksternalizirani problemi rana adolescencija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:396087
CommitterGorica Lovrić