master's thesis
Digitization of cultural heritage in public libraries
digitization of postcards

Suzana Jarnjak (2016)
University of Zadar
Department of Information Sciences
Metadata
TitleDigitalizacija kulturne baštine u narodnim knjižnicama : digitalizacija razglednica
AuthorSuzana Jarnjak
Mentor(s)Marijana Tomić (thesis advisor)
Abstract
Brojni projekti digitalizacije kulturne baštine provedeni širom svijeta i dostupni u digitalnom okruženju svjedoče o naporima baštinskih ustanova koji su uloženi u projekte digitalizacije. U radu se kroz teorijska poglavlja govori o kulturnoj baštini, lokalnoj kulturnoj baštini u narodnim knjižnicama te ciljevima i svrsi digitalizacije kulturne baštine. Posebna pažnja je usmjerena na narodne knjižnice i ulogu koju imaju u odnosu na kulturnu baštinu, naglasak je stavljen na lokalnu kulturnu baštinu, njenu digitalizaciju u narodnim knjižnicama te na razglednice, njihov značaj i najvažnije karakteristike. Istraživački dio rada orijentiran je na analizu digitalnih zbirki razglednica, bitno vezanih uz lokalnu kulturnu baštinu i očuvanje lokalne povijesti. S obzirom da su glavni ciljevi stvaranja digitalnih zbirki ispunjeni tek kada ih se aktivno koristi, u istraživanju je posebna pažnja usmjerena na načine prezentacije zbirki, njihovo predstavljanje korisnicima. U istraživanje je uključeno 11 korisničkih sučelja digitalnih zbirki razglednica hrvatskih i stranih narodnih knjižnica. Kroz analizu sučelja digitalnih zbirki utvrđene su prednosti i nedostaci analiziranih sučelja, u određenim je primjerima primijećen napredak u vidu prezentacije sadržaja i inovativni načini prezentiranja građe, no to nije vidljivo u svim zbirkama. U usporedbi hrvatskih sučelja s ostalim inozemnim primjerima, primjetna je manja razina zadovoljenih kriterija. Kako bi se koračalo boljem oblikovanju digitalnih zbirki preporučljivo je voditi se primjerima dobre prakse koji mogu služiti kao vodič, a stručnjaci koji rade u baštinskim ustanovama moraju pratiti razvoj komunikacijskih tehnologija i alata i promišljati načine na koje se mogu implementirati u rad njihovih ustanova. Upravo u predstavljanju digitalne baštine leži pregršt mogućnosti gdje se mogu iskoristiti kreativni potencijali tehnologija.
Keywordsdigitization cultural heritage public libraries digital collections user interfaces
Parallel title (English)Digitization of cultural heritage in public libraries : digitization of postcards
Committee MembersMartina Dragija Ivanović (committee chairperson)
Nives Tomašević (committee member)
Marijana Tomić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Information Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Library Science
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLibrary and Information Science
Academic title abbreviationmag. bibl.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-30
Parallel abstract (English)
Many digitization projects of cultural heritage are implemented worldwide. Those projects testify about the efforts being made by the heritage institutions. Theoretical chapters defines basic terminology used in the thesis. Thesis in its theoretical chapters focuses on the precise definition of terms of cultural heritage, local cultural heritage in public libraries and the objectives and purpose of digitization of cultural heritage. Special attention is directed to the public libraries and the role they play in relation to cultural heritage, emphasis is placed on the local cultural heritage, its digitization in public libraries and on postcards - their importance and main characteristics. In the research, main focus is placed on the digital collections of postcards, essentially related to the local cultural heritage and the preservation of local history. Considering that the main objectives of creating a digital collection are fulfilled only when they are actively used, the main focus of research is directed on the ways of presenting collections to users. The study included 11 digital collections of postcard of Croatian and foreign public libraries, in which special attention is focused on user interfaces. Through the analysis of interfaces of digital collections, strengths and weaknesses of the analyzed interfaces are identified, in some interfaces innovative ways of presenting the material are noticed, but it is not evident in all collections. In order to make better design solutions for digital collections, examples of good practice can serve as a guide in future projects. Professionals working in heritage institutions must follow the development of communication technologies and tools and think over the ways in which they can be implemented in their work area. In the representation of digital heritage there are plenty of opportunities where they can exploit the creative potential of technology.
Parallel keywords (Croatian)digitalizacija kulturna baština narodne knjižnice digitalne zbirke korisnička sučelja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:524160
CommitterGorica Lovrić