undergraduate thesis
Some aspects of leisure at the beginning of the 21st century

Maša Pavičić (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleNeki aspekti dokolice na početku 21. stoljeća
AuthorMaša Pavičić
Mentor(s)Vinko Bakija (thesis advisor)
Abstract
Dokolica je vrijeme u kojem je čovjek oslobođen od svih obaveza i može ga koristiti za razbibrigu. Usko je povezana sa radom, koji joj nije samo kontrast, već se međusobno prožimu. Ona je individualno određena za svakoga, no postoje određeni aspekti dokoličarskog ponašanja koji su jednaki za sve. Kroz povijest je svijest o potrebi za dokolicom rasla, te se tako mijenjalo i mišljenje o njoj. Dokolica se može proučavati kroz različite pristupe i perspektive, što je poželjno, s obzirom na to da je sveprisutna i prožeta raznim socio-kulturnim obilježjima. S obzirom na različite stadije u životnom ciklusu, različito je i ponašanje pojedinca i njegovo sudjelovanje u svakakvim aktivnostima. Kako čovjek stari, tako mu se mijenjaju prioriteti i potrebe, te isto čini sa svojom dokolicom. Kod proučavanja dokolice, bitno je imati na umu vremensku perspektivu u kojoj se proučava. S obzirom na to da se trenutno nalazimo u razdoblju kasne moderne, dokolica je sagledana s ove perspektive, koja je proizvela i svoje nove vrste, koje su sagledane s perspektive ozbiljne dokolice.
Keywordsleisure work life cycle postmoderne perspective
Parallel title (English)Some aspects of leisure at the beginning of the 21st century
Committee MembersBožena Krce Miočić (committee chairperson)
Vinko Bakija (committee member)
Tomislav Krpan (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Sociology
Sociological Theory
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. turism. cult.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-21
Parallel abstract (English)
Leisure is a time in which a person is free of all obligations and can use it for his pastime. It is loosely connected with work, which does not only contrast it, but they mutually permeate. It is individual for everyone, yet there are certain aspects of leisure behaviour which are equal for everyone. Throughout history, the awareness of the need for leisure grew, and so did the opinion on it. Leisure can be studied through different approaches and perspectives, which is desirable, because it is omnipresent and permeated with different socio-cultural characteristics. Considering the different stages in the life cycle, the behaviour of the individual and his participation in all sorts of activities also differs. As one gets older, so does his priorities and needs, and he does the same with his leisure. Observing leisure, it is important to bear in mind the time perspective in which it is observed. Considering that we are currently in the postmodern era, leisure has been looked upon from this perspective, which created its new forms, which have been perceived from the perspective of serious leisure.
Parallel keywords (Croatian)dokolica rad životni ciklus kasna moderna perspektiva
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:138941
CommitterGorica Lovrić